Poslovni forum regije Hercegovina

Prvi regionalni poslovni forum u ekonomskoj regiji Hercegovine održan je 30.03.2007. u okviru programa 10. međunarodnog privrednog sajma u Mostaru. Forum na temu «Značaj IKT-a u poduzetničkom sektoru» organizirali su EU TAC RJP Hercegovina zajedno sa REDAH-om.

Dobrodošlicu učesnicima uputili su gosp. Ivan Jurilj, direktor REDAH-a i gosp. Karl-Heinz Jach Projekt koordinator EU TAC-a.

Poslovni forum u Mostaru je okupio relevantne učesnike za ovu temu iz regije Hercegovine i zamišljen je kao ogledno istraživanje o dostignutom nivou svijesti o značaju IKT-a u poduzetničkom sektoru. Preporuke zabilježene tokom ovog foruma mogu se iskoristiti kao korisne smjernice za daljnje aktivnosti po ovom pitanju u ostalim regijama.

Na forumu su predstavljene sljedeće teme:

- Pregled državne strategije i dostignutih mjera u primjeni IKT-a
Gosp. Brano Vujičić, Predsjednik BAIT upravnog odbora,
- IKT u poduzetništvu- povezanost sa obrazovnim institucijama i organizacijama koje nude programe poslovne obuke
Profesor dr. Dražena Tomić, Ekonomski fakultet u Mostaru,
Gđa. Indira Hamulić, Asistent na Fakultetu informacionih tehnologija u Mostaru,
Gđa. Silvia Sivrić, EU TAC RJP Hercegovina Regionalni menadžer,
- Značaj IKT-a u poduzetničkom sektoru - uloga regionalnih razvojnih agencija
Gosp. Nevzet Sefo, REDAH RIC Projekt menadžer,
- Primjena IKT-a u poduzetničkom sektoru - primjeri dobre prakse, R Hrvatska
Gosp. Mladen Šimunac, Konsultant, Micro Group doo, Split, R Hrvatska.forum2


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.