Prezentacija liste prioritetnih projekata i Okvira za provedbu regionalne razvojne strategije

Prezentacija liste prioritetnih projekata i Okvira za provedbu regionalne razvojne strategije održana je 3. studenog 2006 g. u Mostaru u Hotelu „Ero“.

REDAH je u tijeku 2006 g. pokrenuo proces ažuriranja operativnog
programskog dijela Regionalne razvojne strategije za gospodarsku regiju
Hercegovina kao nastavak procesa kreiranja Regionalne razvojne
strategije koji je otpočeo već tijekom 2004 g.

Proces ažuriranja
Regionalne razvojne strategije otpočeo je prvim sastankom Partnerske
grupe za Hercegovinu koji je održan 11. srpnja 2006 g.
Partnerska grupa
sastavljena je od predstavnika svih relevantnih institucija iz regija
tj. predstavnika lokalnih vlasti, poslovnih i drugih udruženja i
nevladinih tijela koji su glavni akteri u procesu izrade i
implementacije Regionalne razvojne strategije.
Cijeli proces vodio je
koordinirao REDAH uz tehničku pomoć Projekta Europske unije za
regionalni gospodarski razvitak EU RED II. Osnovna načela primijenjena
u procesu pripreme i ažuriranja Regionalne razvojne strategije su
zajedničko vlasništvo i sudjelovanje, partnerstvo i transparentnost.

Revidiranje liste prioritetnih projekata temelji se na analizi
postojećih izvješća o implementaciji već postojeće strategije iz 2004
g., podatcima koje su dostavili nositelji/podnositelji projektnih
ideja, kriterijima selektiranja koji su prihvaćeni od strane
regionalnih aktera i selektiranju ograničenog broja projekata koji su
identificirani kao spremni i izvedivi za implementaciju u pet
predviđenih sektora djelovanja. Ključni sektori djelovanja bili su
sljedeći: poljoprivreda i ruralni razvitak; poduzeća – mala i srednja
poduzeća - gospodarstvo; turizam; razvitak ljudskih potencijala i
upošljavanje; razvitak regionalne infrastrukture. Proces pripreme novih
projektnih lista i struktura okvira za implementaciju u potpunosti
održavaju spomenute sektore djelovanja. čitav proces rezultirao je,
pored izrade novih projektni lista, izradom Okvira za provedbu
regionalne razvojne strategije za razdoblje 2006-2007 g.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.