IOM i REDAH potpisali memorandum o razumijevanju

Potpisivanje Memoranduma koje je obavljeno 11.11.2008. uslijedilo je po potpisivanju Ugovora o pružanju usluga izmeðu IOM i REDAH-a, a koji za cilj ima reguliranje suradnje izmeðu IOM-a i REDAH-a, te definiranje njihovih obaveza u pogledu provedbe i buduæe održivosti Programa NATO/PfP Trust Fund (NTF) u zbrinjavanju i reintegraciji prekobrojnog vojnog osoblja u lokalnu ekonomiju u hercegovačkoj regiji.

 

NATO/PfP Trust Fund osnovale su države članice NATO-a i drugi donatori kako bi se pomoglo BiH u procesu reintegracije prekobrojnog vojnog osoblja i službenika Ministarstva obrane BiH, nastalog u procesu reforme sistema obrane.

Voditeljica misije IOM-a u BiH Regina Boucault je kazala kako je Program NTF u BiH individualan, što znači da se radi individualno sa svakim korisnikom.

Ona je dodala kako REDAH i IOM veæ suraðuju na osiguranju treninga po pitanju poljoprivrednih aktivnosti, te da æe, kao dio ove saradnje, REDAH organizirati treninge za otprilike 450 korisnika ovog programa i to treninge koji se odnose na poboljšanje upravljanje farmama, stočarstvo, voæarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, pčelarstvo i drugo.

"Formaliziranje ovog sporazuma o razumijevanju je veoma važan korak o daljnjoj suradnji na pružanju pomoæi svim bivšim vojnicima i ostalim graðanima BiH", kazala je Boucault.

Direktor Asocijacije REDAH Ivan Jurilj istakao je kako se radi o kvalitetnom pristupu Meðunarodne organizacije za migracije koja je, kako je kazao, prepoznala REDAH kao kvalitetnog partnera.

"Mi smo veæ potpisali jedan ugovor o provedbi tih aktivnosti koji je dio ukupnog programa edukacije koji provodi REDAH kroz Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu. IOM je prepoznala taj program kao kvalitetan i prepoznala REDAH kao kvalitetnog partnera", kazao je Jurilj te dodao kako je program ukupne vrijednosti 84 tisuæe maraka, od čega 29 tisuæa maraka sudjeluje IOM.

On je istaknuo kako æe 450 ljudi s područja Hercegovine, kao korisnici ovog programa, postati dio regularnih krajnjih korisnika ukupnih aktivnosti REDAH-a.

sporazumˍredahˍ-ˍiomˍ1


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.