REDAH ORGANIZIRA CIKLUS OBUKA ZA PODUZETNIKE

U sklopu projekta „Uspostava regionalnog info centra u Hercegovini - RIC" REDAH organizira obuke za sektor malog i srednjeg poduzetništva.

REDAH je izradio istraživanje i analizu potreba za treninzima malih i srednjih poduzeća u sklopu koje je intervjuirano 200 MSP u Hercegovini. Na osnovu rezultata navedene analize izrađen je plan obuka za MSP i potencijalne poduzetnike. Učešće na obukama je besplatno.

Plan obuka je sljedeći

Tema

Mostar

Hotel „Ero", Plavi salon

Trebinje

Hotel „Platani"

Široki Brijeg

Hotel „đulić"

Predavač

Učesnici

Organiziranje i planiranje

03.05.2007.

04.05.2007.

05.05.2007.

Prof. dr. Safet Kurtović

Postojeće firme

Finansijski menadžment

16.05.2007.

18.05.2007.

17.05.2007.

Ekrem Duranović, ovlašteni revizor

Postojeće firme

Marketing

24.05.2007.

25.05.2007.

26.05.2007.

Senad Zaimović, Menadžer „Fabrika design"

Postojeće firme

Primjena informacijskih tehnologija i sistema

14.06.2007.

13.06.2007.

15.06.2007.

Tomislav Marić, Direktor IT odjela u Eronetu

Postojeće firme

Organizacijski oblici organiziranja MSP i procedure za osnivanje istih i dobivanje potrebnih odobrenja za početak rada

08.05.2007.

09.05.2007.

10.05.2007.

Doc. dr. sc. Zdenko Klepić;

Dipl.jur. Boris Kamšigovski;

Stojanka Misita, Opština Trebinje

Potencijalni poduzetnici

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.