čapljina: REDAH održao seminar na temu ''Priprema projektnih prijedloga prema metodologiji EU''

Danas je u prostorijama opæine čapljina REDAH održao seminar na temu ''Priprema projektnih prijedloga prema metodologiji EU''. Seminar je organiziran u saradnji s opæinom čapljina za udruženja, organizacije i institucije iz opæine čapljina.

Cilj seminara je bio jačanje ljudskih kapaciteta u nevladinom sektoru opæine čapljina, te jačanje partnerstva javnog i nevladinog sektora. Osoblje REDAH-a je predstavilo znanja i vještine neophodne za pripremu projektnog prijedloga u skladu sa metodologijom EU. Obuka je obuhvatila analizu sadržaja projektnog prijedloga, uključujuæi opis aktivnosti projekta, logički okvir, budžet, te sve neophodne informacije za pripremu projektnog prijedloga. Takoðe, predstavljeni su fondovi EU koji su trenutno na raspolaganju, kao i procedure prijave projekata na EU fondove. Poseban naglasak je bio na programima prekogranične saradnje koji su dostupni BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capljina1


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.