Sastanak direktora regionalnih razvojnih agencija sa Direkcijom za ekonomsko planiranje (DEP)

SARAJEVO - Jučer je u Sarajevu prostorijama Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) održan sastanak direktora pet regionalnih razvojnih agencija (REDAH, SERDA, REZ RDA, ARDA), s ravnateljicom DEP-a, gđom. Ljerkom Marić. Sastanak je održan na inicijativu Mreže regionalnih razvojnih agencija, a s ciljem upoznavanja s aktivnostima regionalnih razvojnih agencija i DEP-a. Na sastanku je posebice bilo riječi o procesu izrade razvojne strategije BiH te uloge razvojnih agencija u tom procesu.

Naglašeno je kako je uloga razvojnih agencija, te dosadašnja iskustva i kapaciteti koje agencije imaju izuzetno važna, te da se, pored pristupa „odozgo prema dolje", može dati kvalitetan input s pristupom „odozdo prema gore". U tom pogledu razvojne agencija u ovom procesu imaju ključnu ulogu kao poveznica sa stvarnim potrebama na regionalnoj razini.

Na kraju sastanka zaključeno je kako će se uspostaviti kvalitetnija međusobna suradnja između DEP-a i razvojnih agencija, te su dogovoreni i neki konkretni koraci u ostvarivanju ove suradnje, kao što su uključivanje razvojnih agencija u proces izrade strategije, te organizacija regionalnih događaja u suradnji s DEP-om.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.