SASTANAK KOORDINACIJSKE I PROMOTIVNE RADNE GRUPE PROJEKTA „REGIONALNOG INFO CENTRA“

Održan je u ponedjeljak, 17.07.2007 godine u prostorijama agencije REDAH, Bulevar narodne revolucije br. 17 u Mostaru. Nazočni su bili članovi REDAH-a te članovi Koordinacijske i promotivne radne grupe: Miodrag Ninković, Miljan Vuković, Mirna Trčalo, Mirko Šaravanja, Andrija Kraljević, i Tomislav Marić.

Voditelj projekta g. Nevzet Sefo, upoznao je članove radne grupe sa do sada održanim treninzima za predstavnike općina i sadašnje i buduće poduzetnike na kojima su do sada učestvovali predstavnici 78 kompanija. Treninzi su organizirani nakon provedene analize potreba malih i srednjih poduzeća za treninzima koju je proveo LINK, tako da su poduzetnici i predstavnici općina prisustvovali visoko kvalitetnim obukama za koje su ranije iskazali želju i potrebu.

članovi radne grupe su također informirani provedenim promotivnim aktivnostima, vezanim za RIC, gdje im je prezentiran do sada objavljeni promotivni materijal (posteri, letci, brošura i bilten) i detaljno prezentirana planirana kampanja u elektronskim i tiskanim medijima u Hercegovini.

Na kraju je izvršena prezentacija web portala RIC-a, što je pobudilo najviše interesa kod članova radne grupe. Sa zanimanjem su pratili sve detalje na portalu i davali svoje sugestije. Svim članovima radne grupe je bilo jako važno da portal bude napravljen tako da je lako pronaći potrebne informacije na njemu, ali i da sadržava sve informacije potrebne poduzetnicima i investitorima.

Na kraju sastanka zaključeno je da su članovi radne grupe jako zadovoljni do sada urađenim na projektu i sastanak je ocijenjen kao vrlo plodonosan i uspješan.

članovi REDAH-a su dobili pohvale na radu i rezultatima rada na projektu, što je važno naglasiti budući da se radi o jako kompleksnom i obuhvatnom projektu i portalu koji će kada bude završen služiti kao servis općinama, poduzetnicima i investitorima u 22 općine Hercegovine.

Portal www.redah.ba/ric će biti objavljen na internetu 01.08.2007.sastanakˍcpwg


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.