Sastanak sa predstavnicima EU projekta „Analiza industrijskih sektora po lancu vrijednosti“

 

Centar za ruralni razvitak i poljoprivredu (CRRP) u sklopu Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH)  je  u srijedu 23.03.2008. godine u 14 sati organizirao  sastanak sa predstavnicima  EU projekta „ Analiza industrijskih sektora po lancu vrijednosti".

Sastanku su prisustvovali predstavnici REDAH-a, te gospodin gosp. Ib Andersen, konsultantska agencija AMCONSULT ApS (Team Leader) i gđa Lejla Dragnić-konsultant na projektu.

Ovaj EU projekat ima za cilj  kompletiranje šeme odabranih industrijskih sektora-poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja namještaja i građevinskog materijala od drveta, i metalna industrija, da bi se u svakom sektoru odredile prepreke za rast sektora, te predložile moguće buduće intervencije EU za prevazilaženje tih prepreka.

Tema sastanka je bilo sagledavanje stanja u ovim oblastima na području Hercegovine, te definisanje uloge REDAH-a u realizaciji projekta.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivica Sivrić, voditelj projekta CRRP, br. tel: 036 480 936, e-mail adresa: [email protected].


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.