SEMINAR EUREDA O FINANCIRANJU PROJAKATA

Dana 24.i 25 .10.2007. godine u Hotelu Palas u Sarajevu održana je dvodnevna radionica na temu fund raisinga. Prvog dana je bila tema Namicanje sredstava i financiranja projekata a drugi dan je bila tema Modaliteti financiranja razvojnih projekata. Predavači i moderatori su bili Senada Keserović i Sara Savanović.

Predavači su na praktičnim primjerima pokazali na pragmatičan način kako se financiraju projekti i kakva pravila vladaju prilikom apliciranja kod donatora i kao i stručna pojašnjenja vezana za zakone o javnim nabavkama. Tokom ovog seminara uz stručnu asistenciju konsultanata EURED-a učesnici radionice su upoznati sa zakonskim regulativama, modelima financiranja kao i izborom načina financiranja. Učesnici seminara su također upoznati sa zelenom knjigom koja tretira javno privatno partnerstvo kao novinu u financiranju projekata jer lokalne zajednice se suočavaju sa kroničnim nedostatkom sredstava i prinuđeni su na stvaranje novih načina financiranja koje su učinkovitije i iziskuju manje vremena. Javno i privatno partnerstvo reorganizira i način pružanja usluga i podiže standard kvaliteta usluga.palaas


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.