SURADNJA REDAH-A I UCODEP-A U OBLASTI RURALNOG RAZVOJA U HERCEGOVINI

MOSTAR - U ponedjeljak, 12.11.2007 g. održan je sastanak između REDAH-a i talijanske organizacije UCODEP u svezi nastavka programa SEENET (South East European Network - Mreža Jugoistočne Europe) u dijelu koji se odnosi na segment ruralnog razvoja. Razgovaralo se o ulozi REDAH-a i suradnji između REDAH-a i UCODEP-a na ovom projektu u regiji Hercegovina.

Inače, projekt SEENET usmjeren je na identificiranje integriranog programa koji će predvidjeti rad mreže lokalnih i talijanskih partnera s ciljem podupiranja zemalja Istočnog Balkana u procesu integracije u Europsku Uniju.Program SEENET obuhvaća devet radnih tema koje će se realizirati kroz radionice tj. vertikalne akcije. Svaka vertikalna akcija moći će se okarakterizirati kombinacijom jedne radne teme i jednog zemljopisnog područja intervencije koje se može podudarati s administrativnim granicama ili zemljopisnim granicama jedne oblasti koja povezuje više susjednih partnera s ciljem zajedničkog djelovanja na realizaciji lokalne ekonomske politike. U ovom slučaju radi se o kombinaciji ruralnog razvoja kao teme i regije Hercegovina kao zemljopisnog područja.

Cilj sastanka je konkretna suradnja radi identificiranja sadržaja suradnje u oblasti ruralnog razvoja u regiji Hercegovina gdje je REDAH, koji već provodi projekt „Uspostava centra za ruralni razvoj i poljoprivredu", prepoznat kao jedan od partnera ovoj oblasti.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.