Ljubuški: REDAH organizira stručni skup proizvođača krompira

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i projekat FARMA u saradnji sa REDAH-ovim Centrom za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) i Savezom poljoprivrednih udruga ŽZH poziva proizvođače krompira na stručni skup na temu "MONITORING KROMPIRA U BIH KAKO BI OSIGURALI PRISTUP TRŽIŠTU EU" koji æe se održati 28.01.2010. godine u Ljubuškom u 14 časova u prostorijama RESTORANU „OHIO"

 

Cilj ovog skupa jeste da se proizvođači krompira i ostali akteri upoznaju sa zahtjevima EU, i postojeæim pravilnicima BiH, vezane za karantinske štetočine krompira kao i neophodnim koracima koja BiH mora da poduzme kako bi osigurala pristup domaæeg krompira na tržištu EU.

DNEVNI RED:

1. Monitoring krompira - Mr NENAD čOLAKOVIÆ
2. Synchytrium endobioticum   - Prof. Dr VOJISLAV TRKULJA
3. Ralstonia solanacearum  - Doc. Dr AMELA PELJTO
4. Clavibacter michiganensis -  Prof. Dr VOJISLAV TRKULJA
5. Globodera rostochiensis i Globodera pallida -  Doc. Dr IVAN OSTOJIÆ 
 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.