Obavijest o uslugama edukacije i savjetovanja koje pruža REDAH

REDAH kroz svoje aktivnosti kontinuirano i sustavno radi na izgradnji kapaciteta u pripremi i pisanju projekata u Hercegovini. U okviru Praktične škole regionalnog razvoja REDAH je uspostavio sustav obuke kojim doprinosi jačanju kapaciteta i pripremi regije za uspješnu apsorpciju fondova Evropske Unije. Razvoj ljudskih resursa je jedan od bitnih preduvjeta za uspješnu apsorpciju fondova.

Navedena obuka se sastoji od nekoliko različitih vidova edukacije kao što je organiziranje radionica i konsultacija za zainteresirane institucije, organizacije i ustanove.

Usluge koje pruža REDAH podijeljene su u dvije skupine:

1. Radionice i obuke

REDAH organizira radionice sa sadržajem i dužinom trajanja prilagođenim potrebama zainteresiranih korisnika. Sadržaj radionica je sljedeći:

- EU programi na raspolaganju

- Procedura apliciranja na EU fondove

- Sadržaj i priprema projektne aplikacije

- Sadržaj i priprema logičkog okvira

- Sadržaj i priprema budžeta

- Praktična izrada logičkih okvira

- Preporuke za pisanje projektnog prijedloga

Radionice mogu trajati 1, 2 ili 3 dana u zavisnosti od potreba korisnika pa se zavisno od toga i navedene teme obrađuju detaljno ili sažeto. Radionice se mogu organizirati kada se prijavi dovoljan broj zainteresiranih polaznika.

2. Konzultacije i savjetovanja

Osim radionica REDAH organizira i konsultacije sa zainteresiranim institucijama, organizacijama i ustanovama. Na ovaj način se u kratkom vremenu sažeto prezentiraju osnovne informacije i daju savjeti korisnicima. Konsultacije sadrže sljedeće teme:

- Upoznavanje s problemima s kojima se službenici susreću u problematici pisanja i pripreme projekata kako bi se tome posvetila najveća pažnja tijekom konsultacija,

- Sadržaj projektnog prijedloga, informacije s kojima se pristupa pisanju projekata, resursi potrebni za provedbu projekata,

- Razgovor o izradi logičkog okvira,

- Razgovor o popunjavanju aplikacije,

- Informacije potrebne za izradu budžeta,

- Razgovor o raznim pitanjima i problemima s kojima se službenici suočavaju prilikom pisanja i pripreme projekata

Konsultacije prosječno traju 2 do 3 sata.

Za sve informacije vezano za organizaciju navedenih radionica i konsultacija možete nas kontaktirati putem telefona 036/580-719 ili e-mail adrese [email protected]. sudionika 

Kontakt osoba je Admir Logo, Voditelj Odjela Operacije.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.