Javni poziv za uključivanje pružatelja savjetodavnih usluga za MSPu proces akreditacije konzultanata

Udruženje za regionalni ekonomski razvitak Hercegovine - REDAH objavljuje Javni poziv za uključivanje pružatelja savjetodavnih usluga za mala i srednja poduzeća u proces akreditacije konzultanata u okviru projekta „Vaučer sustav treninga i savjetovanja za mala i srednja poduzeća" financiran od strane Španjolske agencije za međunarodnu suradnju - AECID.

REDAH je započeo s implementacijom projekta čija je svrha jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u regiji Hercegovine kroz pružanje subvencija poduzetnicima kroz sustav savjetovanja od strane obučenih i akreditiranih konzultanata. Uz savjetovanje, projekt također osigurava i ostale oblike potpore postojećim i budućim poduzetnicima - kroz informiranje, treninge te vođenje do realizacije poslovnih ideja. U projektu postoje dvije vrste subvencija i to:

- 100% subvencija za savjetovanje start-up poduzeća te osjetljive grupe;

- 50% subvencija za savjetovanje postojećih tvrtki.

Maksimalan iznos subvencije za MSP je 3.000,00 KM.

Za potrebe realizacije projekta REDAH će vršiti proces obuke i akreditacije konzultanata iz svih oblasti podrške poduzetništva.

Područja pružanja konzultantskih usluga:

-  poslovno planiranje

-  upravljanje i organizacija MSP-a

-  tehnološka podrška (ICT)

-  organizacija proizvodnje

-  sustavi kvalitete

-  marketinško planiranje i istraživanje

-  upravljanje prodajom i nabavkom

-  razvoj proizvoda

-  računovodstvo

-  financijsko i pravno savjetovanje

-  ostala područja savjetovanja koje podržava projekt

 

Osim općih oblasti konzultantskih usluga projekt podržava i:

 

-  sve specijalističke vrste konzultacija za mala i srednja poduzeća.

 

I.             OPćI UVJETI

Pravo na podnošenje zahtjeva za akreditaciju imaju konzultanti-fizičke osobe koje:

-  imaju BiH državljanstvo;

-  zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju konzultantske kuće-pravne osobe koje su:

-  registrirane na području BiH;

-  zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.

Također, pravo na podnošenje zahtjeva imaju nevladine organizacije i sve ostale organizacije koje se bave pružanjem konzultantskih usluga a koje:

-  djeluju na području BiH;

-   zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.

 

II.                POSEBNI UVJETI

Kriteriji za opće konzultante:

najmanje VII. stupanj stručne spreme (VSS),

najmanje 2 godine iskustva na konzultantskim poslovima.

 

Kriteriji za specijaliste:

najmanje VI. stupanj stručne spreme (VŠS),

najmanje 7 godina iskustva na konzultantskim poslovima vezanima za određene prakse (npr. proizvodne, prerađivačke, metalne, drvne, prehrambene, itd.).

 

III.                POTREBNA DOKUMENTACIJA

Fizičke osobe moraju dostaviti sljedeće:

1. Životopis (CV) na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku;

2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

3. referentnu listu;

4. kopiju osobne iskaznice.

Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Pravne osobe moraju dostaviti sljedeće:

1. Rješenje o registraciji - ovjerena kopija;

2. profil tvrtke;

3. referentnu listu.

 

IV.                POSTUPAK AKREDITACIJE

1. Prijava kandidata na propisanim obrascima REDAH-a, zajedno s potrebnom dokumentacijom.

2. Administrativna procjena kojom se provjerava udovoljavanje formalnim zahtjevima prijave.

3. Kvalitativna procjena prijave i popratne dokumentacije kojom se utvrđuje prikladnost prijavljenog kandidata za pristup procesu akreditacije. Procjenjuje se kvaliteta prijave i popratne dokumentacije te njihova vjerodostojnost.

4. Ukoliko zadovolji prethodne procjene, kandidatu se šalje „Priručnik za konzultante" i „Kodeks ponašanja konzultanata". Kandidat može odustati od prijave u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja „Priručnika za konzultante" i „Kodeksa ponašanja konzultanata".

5. Nakon što je konzultant pročitao „Priručnik za konzultante" i „Kodeks ponašanja konzultanata", potpisuje izjavu o prihvaćanju uvjeta projekta „Vaučer sustav treninga i savjetovanja za mala i srednja poduzeća".

6. Kandidat je zatim pozvan da prisustvuje treningu o Vaučer projektu, potrebama i problemima malih i srednjih poduzeća, te o ulozi i funkciji konzultanata u projektu.

7. Po završetku treninga, kandidat je dužan položiti test koji se sastoji od pitanja obrađenih na treningu.

8. Kandidat koji uspješno prođe test, polaže finalni ispit sastavljen iz tri dijela: ocjenjivanja edukacije i kompetentnosti konzultanta, prezentacije konzultanta i predstavljanja studije slučaja. 

9. Konzultant koji uspješno položi finalni ispit postaje akreditirani konzultant te se upisuje u REDAH-ov Registar akreditiranih konzultanata za mala i srednja poduzeća.

10. Akreditacija je na snazi dvije godine, nakon čega konzultant može obnoviti akreditaciju kroz propisani postupak. Akreditacija kandidata je besplatna.

 

V.                DOSTAVA ZAHTJEVA

 

Natječajna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama REDAH-a ili preko slijedećih linkova:

Natječajna dokumentacija za pravne osobe
Natječajna dokumentacija za fizičke osobe

Zahtjev na propisanim obrascima, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH

Bulevar narodne revolucije br. 17,

88 000 Mostar

s naznakom „Za proces akreditacije konzultanata za mala i srednja poduzeća".

U popratnom pismu kandidat je dužan navesti područje(a) pružanja konzultantskih usluga. Maksimalno se mogu navesti 3 oblasti iz kojih konzultant pruža savjetodavne usluge.

O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti  obaviješteni.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.