Natječaj REDAH-a za radna mjesta

Na temelju članaka 23 i 27 Statuta Udruženja za ekonomski razvoj Hercegovine - REDAH, te u svrhu provedbe projekta „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu", koji provodi REDAH, a financira Španjolska agencija za međunarodnu suradnju AECID, REDAH raspisuje NATJEčAJ za sljedeća radna mjesta:
1. Stručni suradnik na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"
2. Volonter na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"

 

Svrha ovog projekta je poboljšanje razine ruralnog i poljoprivrednog razvoja u hercegovačkoj regiji kroz potenciranje konkurentnosti agrarnog sektora u Hercegovini, jačanje veza između proizvođača, prerađivača, kupaca i potrošača u regiji, obuku i specijalizirano osposobljavanje proizvođača i osoblja u institucijama i druge aktivnosti koje će služiti poboljšanju agrarnog sektora, jačanju njegove konkurentnosti i povećanju njegove produktivnosti što će pospješiti integralni razvoj ove regije. 

1. Stručni suradnik na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"
Opis poslova:
Stručni suradnik je odgovoran za funcioniranje stručnih aktivnosti. Organizira različite događaje u okviru projekta, vodi, koordinira ili samostalno radi na izradi određenih stručnih materijala i publikacija, ostvaruje kontakte s različitim institucijama, pomaže korisnicima projekta kroz aktivnosti centra, obavlja druge poslove koje mu da u zadatak voditelj projekta. On/ona je neposredno odgovoran voditelju projekta. Odgovoran/a je za pružanje valjanih i pravodobnih informacija voditelju projekta.
Posebni uvjeti:
Minimalno visoka stručna sprema, minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama, aktivno poznavanje engleskog jezika,odlično poznavanje rada na računaru, iskustvo u radu na projektima, iskustvo u financijskom menadžmentu, sposobnost i poznavanje lobiranja, fundraisinga i izgradnje partnerskih odnosa, sposobnost rada u međunarodnom okruženju, dobre komunikacijske sposobnosti, sprmnost na putovanja i posjedovanje vozačke dozvole „B" kategotije.
Broj izvršitelja: 1 (jedan) na određeno vrijeme.

2. Volonter na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"
Opis poslova: Volonter na projektu osiguravati će svakodnevnu administrativnu, profesionalnu, tehničku i operativnu potporu aktivnostima projekta, te zajedno s voditeljem projekta, stručnim suradnicima osigurati kvalitetnu provedbu projekta. Pomoćnik je neposredno odgovoran voditelju projekta.
Posebni uvjeti: da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, minimalno visoka stručna sprema (VII  stupanj) odlično poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru, odlično poznavanje rada na računaru,  dobre komunikacijske sposobnosti, posjedovanje vozačke dozvole ''B'' kategorije.
Broj izvršitelja: 1 (jedan).

Potrebni dokumenti (Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije):
- životopis (CV) na hrvatskom, bosanskom ili srpskom i na engleskom jeziku;
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;
- uvjerenje o nekažnjavanju;
- dokaz o radnom iskustvu na navedenim poslovima;
- kopija vozačke dozvole.

Za radno mjesto 2. uz navedene dokumente potrebno je dostaviti:
- Potvrda da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
- Dokaz o nepostojanju radnog staža.

Prijave dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH,
Bulevar narodne revolucije br. 17,
88000 Mostar

najkasnije do petka 17.10.2008. godine, uz naznaku „Prijava na natječaj". U popratnom pismu, za radno mjsteo pod 1, navesti i podatke o ranijim neposrednim nadređenim od kojih se mogu dobiti informacije o kandidatima. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani radi obavljanja razgovora.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.