Natječaj REDAH-a za radno mjesto

Na temelju članaka 23 i 27 Statuta Udruženja za ekonomski razvoj Hercegovine - REDAH, te u svrhu provedbe projekta „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu", koji provodi REDAH, a financira Španjolska agencija za međunarodnu suradnju AECID, REDAH raspisuje NATJEčAJ za sljedeće radno mjesto:
1. Volonter na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"

Svrha ovog projekta je poboljšanje razine ruralnog i poljoprivrednog razvoja u hercegovačkoj regiji kroz potenciranje konkurentnosti agrarnog sektora u Hercegovini, jačanje veza između proizvođača, prerađivača, kupaca i potrošača u regiji, obuku i specijalizirano osposobljavanje proizvođača i osoblja u institucijama i druge aktivnosti koje će služiti poboljšanju agrarnog sektora, jačanju njegove konkurentnosti i povećanju njegove produktivnosti što će pospješiti integralni razvoj ove regije. 

1. Volonter na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"
Opis poslova: Volonter na projektu osiguravati će svakodnevnu administrativnu, profesionalnu, tehničku i operativnu potporu aktivnostima projekta, te zajedno s voditeljem projekta, stručnim suradnicima osigurati kvalitetnu provedbu projekta. Pomoćnik je neposredno odgovoran voditelju projekta.
Posebni uvjeti: da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, minimalno visoka stručna sprema (VII  stupanj) odlično poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru, odlično poznavanje rada na računaru,  dobre komunikacijske sposobnosti, posjedovanje vozačke dozvole ''B'' kategorije.
Broj izvršitelja: 1 (jedan).

Potrebni dokumenti (Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije):
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;
- kopija vozačke dozvole;
- Potvrda o evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
- Dokaz o nepostojanju radnog staža.

Prijave dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH,
Bulevar narodne revolucije br. 17,
88000 Mostar

najkasnije do petka 12.06.2009. godine, uz naznaku „Prijava na natječaj".
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani radi obavljanja razgovora.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.