POZIV ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE: PROGRAM EUROMED NASLJEđE IV

Europska komisija objavila novi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa EUROMED Heritage. „EUROMED Heritage" je jedan od tri programa iniciranih od strane Europske unije i prominentnih 12 partnera iz mediteranskog južnog i istočnog primorja. Trenutačno je raspisan Poziv za projektne prijedloge u okviru EUREMED Heritage IV. Pristup ovom programu imaju i aplikanti iz Bosne i Hercegovine.

„EUROMED Heritage" je jedan od tri programa iniciranih od strane Europske unije i prominentnih 12 partnera iz mediteranskog južnog i istočnog primorja. Trenutačno je raspisan Poziv za projektne prijedloge u okviru EUREMED nasljeđe IV. Opći cilj programa je jačanje i konsolidiranje međusobnog razumijevanja i dijaloga između kultura putem promoviranja mediteranskog kulturnog nasljeđa i podizanja svijesti. Specifični ciljevi programa su sljedeći: doprinos podizanju svijesti kod partnerskih mediteranskih zemalja u oblasti kulturnog naslijeđa, poticanje pristupa znanju o kulturnom nasljeđu, promoviranje integriranog upravljanja ovim nasljeđem; poticanje društvenih i ekonomskih reperkusija na regionalnim i lokalnim razinama i pružanje tehničke pomoći vlastima u Mediteranu u smislu unapređivanja zakonkog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti.

U sklopu ovog Poziva za natječaj na raspolaganju je ukupno 13.500.000 € u obliku grantova koji će se odobravati u iznosima od minimalno 500.000 € do maksimalno 1.500.000 €. Grant ne može biti veći od 80% ukupnih prikladnih troškova aktivnosti. Prestali iznos treba osigurati aplikant iz svojih izvora ili drugih izvora koji ne potpadaju pod sredstva EU. Aplikant je obavezan potrošiti najmanje 40% od ukupnih prikladnih troškova na aktivnosti u zemljama i područjima mediteranskog partnera.

Aplikant treba ispunjavati sljedeće uvjete: biti pravna osoba; biti neprofitna organizacija; biti organizacija kao što su: NVO-i, kulturna udruženja, djelatnosti iz privatnog ili javnog sektora, istraživački instituti, sveučilišta, odnosne lokalne ili regionalne javne uprave, te međunarodne organizacije; raditi u oblasti kulture, biti sljedeće narodnosti: zemlje članice EU, zemlje ili teritorija koji je korisnik instrumenta Europsko susjedstvo i partnerstvo, zemlje koja je korisnik Instrumenta za predpristupnu pomoć, zemlje članice Europskog ekonomskog područja, bilo koje zemlje kod koje je uspostavljen reciprocitetan pristup vanjskoj pomoći; biti izravno odgovoran za pripremu i upravljanje aktivnosti s partnerima, a ne djelovati kao posrednik.

Partnerstvo se mora sastojati od najmanje jedne organizacije iz zemlje članice EU i najmanje jedne organizacije iz mediteranskih partner zemalja ili teritorija. Aktivnost ne može trajati kraće od 24 mjeseca i dulje od 48 mjeseci. Glavnina aktivnosti mora se odvijati u najmanje dvije mediteranske partner zemlje ili teritorija.

Vrste aktivnosti su sljedeće: strategijsko informiranje, educiranje i kampanje podizanja svijesti na različitim razinama kulturnog nasljeđa; promotivne/edukacijske aktivnosti kroz publikacije, širenje strategija i ostalih kulturnih proizvoda  (didaktičkih priručnika, vodiča, kataloga, ciljnih obuka itd.); razvoj planova menadžmenta u suradnji i konzultaciji s raznim ministarstvima i nositeljima; inovacijski pristup usmjeren na očuvanje i promoviranje kulturnog nasljeđa; aktivnosti preklapanja kako bi se jačala sinergija u oblasti kreativnih i produktivnih aktivnosti koje promoviraju lokalni razvoj; potpora kreiranju/dizajnu/upravljanju decentraliziranim muzejima i potpora obuka usmjerenim na profesionalno usavršavanje; inicijative kulturnog turizma usmjerene na povećanje svijesti o ulozi obrtništva u promoviranju turizma i obrtano.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga tj. koncept nota je 15.02.2008. u 16.00 sati, Bruxelles, Belgija.

Podrobnije informacije možete pronaći na Internet stranici: http://www.euromedheritage.net/  ili http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.