REDAH raspisuje natječaj za 2 radna mjesta

Na temelju članaka 23 i 27 Statuta Udruženja za ekonomski razvoj Hercegovine - REDAH, te u svrhu provedbe projekata „Potpora SMP kroz uvođenje Voucher sistema treninga i savjetovanja" i „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"  koje provodi REDAH, a financira Španjolska agencija za međunarodnu suradnju AECID, REDAH raspisuje:

NATJEčAJ

za sljedeća radna mjesta

  • 1. Stručni saradnik na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"
  • 2. Pomoćnik na projektu „Potpora SMP kroz uvodjenje Voucher sistema treninga i savjetovanja"

 


1.Stručni saradnik na projektu „Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu"

Svrha ovog projekta je poboljšanje razine ruralnog i poljoprivrednog razvoja u hercegovačkoj regiji  kroz potenciranje konkurentnosti agrarnog sektora u Hercegovini, jačanje veza između proizvođača, prerađivača, komercijanata i potrošača u regiji, obuku i specijalizirano osposobljavanje proizvođača i osoblja u institucijama i druge aktivnosti koje će služiti poboljšanju agrarnog sektora, jačanju njegove konkurentnosti i povećanju njegove produktivnosti što će pospješiti integralni ruralni razvoj ovog regiona.

Opis poslova:

Stručni suradnik je odgovoran za funkcioniranje stručnih aktivnosti. Organizira različite događaje u okviru projekta,vodi,koordinira ili samostalno radi na izradi određenih stručnih materijala i publikacija,ostvaruje kontakte s različitim institucijama,pomaže korisnicima projekta kroz aktivnosti centra,obavlja druge poslove koje mu da u zadatak voditelj projekta. On/ona je neposredno odgovoran voditelju projekta. Odgovoran/a je za pružanje valjanih i pravodobnih informacija voditelju projekta.

 

Posebni uvjeti:

Završen fakultet, poželjno agronomski, minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama, aktivno poznavanje engleskog jezika,odlično poznavanje rada na računaru, iskustvo u radu na projektima, iskustvo u financijskom menadžmentu, sposobnost i poznavanje lobiranja, fundraisinga i izgradnje partnerskih odnosa, sposobnost rada u međunarodnom okruženju, dobre komunikacijske sposobnosti, spremnost na putovanja i posjedovanje vozačke dozvole

„B" kategorije.

Broj izvršitelja: 1 (jedan)

 

2.Pomoćnik na projektu „Potpora SMP kroz uvodjenje Voucher sistema treninga i savjetovanja"

Svrha ovog projekta je potpora kroz pružanje subvencija pojedinačnim poduzetnicima te postojećim tvrtkama koje teže da realiziraju svoje ideje, za sustav savjetovanja od strane obučenih eksperata. Voucher sustav također osigurava i ostale oblike potpore postojećim i budućim poduzetnicima - kroz informiranje, treninge te vođenje do realizacije poslovnih ideja.  Specifični ciljevi projekta su: pokretanje i jačanje sistema vouchera za podršku razvoju malih i srednjih poduzeća, promocija kulture poduzetništva, poticaj povećanju broja novih kvalitetnih tvrtki, podrška manje aktivnim socijalnim grupama (omladini, ženama, ruralnim poduzetnicima), jačanje lokalnog tržišta savjetovanja, potpora jačanju postojećih tvrtki sa eksplicitnim porastom potencijala te potpora e-poslovanju.

Opis poslova: Pomoćnik na projektu osiguravati će svakodnevnu administrativnu, profesionalnu, tehničku i operativnu potporu aktivnostima projekta, te zajedno sa voditeljem projekta osigurati kvalitetnu provedbu projekta. Aktivnosti projekta su provođenje istraživanja za potrebe projekta, kreiranje sustava certificiranja i registracije konzultanata, predstavljanje i promocija voucher sustava te organiziranje treninga i edukacija. Pomoćnik je neposredno odgovoran voditelju projekta.

 

Posebni uvjeti: Minimalno viša stručna sprema (VI  stupanj), poželjno 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, odlično poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru, odlično poznavanje rada na računaru, iskustvo u financijskom menadžmentu, poželjno iskustvo u radu na projektima, dobre komunikacijske sposobnosti, posjedovanje vozačke dozvole ''B'' kategorije.

Broj izvršitelja: 1 (jedan)

Potrebni dokumenti za obje pozicije (Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije).

·                     životopis (CV) na hrvatskom, bosanskom ili srpskom i na engleskom jeziku;·                     dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;·                     uvjerenje o nekažnjavanju;·                     dokaz o radnom iskustvu na navedenim poslovima;·                     kopija vozačke dozvole.

 

Prijave dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH,

Bulevar narodne revolucije br. 17,

88 000 Mostar

E-mail: [email protected]

Web: https://www.redah.ba/

najkasnije 8 dana od dana objavljivanja natječaja, uz naznaku „Prijava na natječaj". U popratnom pismu navesti i podatke o ranijim neposrednim nadređenim od kojih se mogu dobiti informacije o kandidatima. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani radi obavljanja razgovora.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.