Mostar - Poslovni forum sa fokusom na podršku ekonomskoj reintegraciji prekobrojnog vojnog osoblja

Poslovni forum sa fokusom na podršku ekonomskoj reintegraciji prekobrojnog vojnog osoblja  održan je 08.09.2009. godine u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu - CRRP na Buni. Organizacija foruma rezultat je zajedničke inicijative Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i IOM-Međunarodne organizacije za migracije a u tehničkoj organizaciji EU TAC-a.

Cilj foruma bio je da ukaže na mogućnosti ekonomske reintegraije prekobrojnog vojnog osoblja u Mostaru i da usvoji zaključke kojima će se dalje stimulirati društvo-ekonomska reintegracija ove skupine korisnika u ekonomski život njihovih lokalnih zajednica. Učesnici na forumu bili su predstavnici Ministarstva odbrane BiH, IOM-a, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva privrede HNK, grada Mostara, Službe za zapošljavanje HNK, Udruženja LINK i REDAH-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iomˍforum1


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.