Održan seminar Regionalni ruralni razvoj putem projekata sufinanciranih iz EU fondova

U organizaciji REDAH-a od 30.9. do 02.10.2009. u prostorijama Centra ra ruralni razvoj na Buni, održan je InWEntov seminar o "Regionalnom ruralnom razvoju putem projekata sufinanciranih iz EU fondova" kao dio  cjelovitog InWEntovog programa "EU-Integracija Jugoistočne Europe". Opći cilj ove aktivnosti izgradnje kapaciteta je jačanje kapaciteta i vještina lokalnih i regionalnih stručnjaka, osoba na vodećim pozicijama i onih koji donose odluke da apliciraju za EU fondove za održivi razvoj ruralnih područja s profesionalnim pristupom planiranju i financiranju projekata.

InWEnt, Capacity Building International, Njemačka, je ovlastilo Federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) da razvija i vodi dijalog i sesije treninga.

Predavači ovog seminara bili su Dr. Hans Rosenbeck, generalni direktor Agencije za razvoj sela i ruralni razvoj u Bavarskoj i Thomas Wehinger, neovisni konzultant u NACCON GbR.

Seminaru su prisustvovali djelatnici REDAH-a i predstavnici Udruženja LINK, Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Agencije HERAG, STAP-a, CRH Trebinje, MPDL Trebinje, Ud-ruženja građana za ruralni razvoj i zaštitu okoliša Eco-Line i Federalnog Agro-mediteranskog zavoda Mostar, ključnih nositelja ruralnog razvoja u regiji.

Učesnici su dobili informacije o EU fondovima i drugim izvorima financiranja koji će uskoro biti na raspolaganju BiH, stekli znanje o tome kako voditi projekte temeljene na pristupu upravljanja projektnim ciklusom i logičkog okvira, produbili svoje sposobnosti u oblastima planiranja, financiranja, monitoringa i procjene projekata, te razmijenili iskustva.

dsc06024dsc06019


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.