Održana 2. procjena konzultanata u sklopu REDAH-ovog projekta "Vaučer shema treninga i savjetovanja"

Agencija REDAH je danas organizirala drugi dio procjene konzultanata u sklopu REDAH-ovog projekta "Vaučer shema treninga i savjetovanja".
Kako bi kvaliteta konzultantskih usluga bila na što višoj razini, agencija REDAH je oformila posebno Povjerenstvo za akreditaciju konzultanata s glavnom zadaćom da objektivno ocijeni sposobnost prijavljenih konzultanata u pružanju kvalitetne savjetodavne pomoći malim i srednjim poduzećima u
Hercegovini.

Kako proces akreditacije konzultanata zahtjeva vrhunsku stručnost i kompetentnost članova Povjerenstva, agencija REDAH je provela širu analizu relevantnih stručnjaka te je za članove komisije imenovala sljedeće osobe:

1. prof. dr. Rade Ivanković, dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment, Univerziteta u Istočnom Sarajevu;
2. prof. dr. Salih Bučuk, Fakultet Informatičkih Tehnoligija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru;
3. voditelj odjela za poduzetništvo agencije REDAH, gospodin Nevzet Sefo.

Svim konzultantima koje je Povjerenstvo ocijenilo kao kompetentno u pružanju savjetodavnih usluga, biti će dodijeljene akreditacije.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO