CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU NASTAVLJA SA ORGANIZIRANJEM PREDAVANJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu nastavlja za započetim aktivnostima organiziranja stručnih predavanja za poljoprivrednike sa područja Hercegovine kao dio obveza iz ugovora potpisanog izmeðu REDAH-a i organizacije IOM-a.

Podrška se odnosi na korisnike IOM programa demobiliziranim vojnicima sa područja Hercegovine kroz osiguranje obuke za ciljane aktivnosti.

Predavanja pokrivaju period od 05.01.2009. do 09.01.2009. godine sa nastavkom do travnja mjeseca 2009. Oglašavanje predavanja sa rasporedom za svaki tjedan sa predloženim temama i predavačima æe unaprijed biti oglašavano na službenim stranicama REDAH-a. 

Osim korisnika IOM-ovog projekta, ovim predavanjima mogu da prisustvuju i svi drugi zainteresirani poljoprivrednici.

Pregled plana terenskih predavanja za period od 05.01.2009. do 09.01.2009. godine je sljedeæi:

Mjesto

Tema

Datum i vrijeme

Opæine pokrivene predavanjima

čitluk, vinograd

Plantaže „Blizanci"

Agrotehničke mjere u vinogradu, predavač Mario Leko, Federalni agromediteranski zavod Mostar

Ponedjeljak

05.01.2009.

Blizanci u 11,00 h

Grad Mostar
Opæina čitluk
Opæina Ljubuški
Opæina Grude
Opæina Široki Brijeg

Prozor/Rama, Kino dvorana Prozor/Rama

Uzgoj i plasman jagodičastog voæa, predavač prof.dr.Mirsad Kurtoviæ, Poljoprivredni fakultet Sarajevo

Srijeda

07.01.2009.

Prozor u 10,00 h

Opæina Prozor/Rama
Opæina Konjic
Opæina Jablanica
Opæina Kupres

Stolac, vinograd ZZ Crniæi

Agrotehničke mjere u vinogradu, predavač Mario Leko, Federalni agromediteranski zavod Mostar

četvrtak

08.01.2009.

Crniæi u 11,00 h

Opæina Stolac
Opæina čapljina
Grad Mostar
Opæina Ravno
Opæina Neum

Posušje, sala Opæinskog vijeæa Posušje

Uzgoj i plasman jagodičastog voæa, predavač prof.dr.Mirsad Kurtoviæ, Poljoprivredni fakultet Sarajevo

Petak

09.01.2009.

Posušje u 11,00 h

Opæina Posušje
Opæina Široki Brijeg
Opæina Grude
Opæina Tomislavgrad
Opæina Livno

 

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.