OTPOčEO PROCES IZRADE STRATEGIJA RAZVITKA OPćINE čITLUK

čITLUK - Održavanjem prve radionice u prostorijama Udruženja vinogradara i proizvođača vina u čitluku,  10. listopada 2007. godine, koju je inicirala Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, pokrenut je proces izrade i finalizacije razvojne strategije općine čitluk.

čITLUK - Održavanjem prve radionice u prostorijama Udruženja vinogradara i proizvođača vina u čitluku,  10. listopada 2007. godine, koju je inicirala Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, pokrenut je proces izrade i finalizacije razvojne strategije općine čitluk.

U nastavku ovog procesa planirano je da se održe tri radionice koje će stručno voditi savjetnik GTZ-a, koji pružaju stručnu pomoć ovom procesu.

Radionici je bio nazočan i načelnik općine Ino Jerkić, te pročelnici općinskih odjela, kao i predstavnici javnih poduzeća u čitluku.

Ovaj susret bio je idealna prilika da se otvoreno iznesu svi relevantni problemi za općinu čitluk, koji bi se u dogledno vrijeme počeli rješavati uz potporu svih građana općine čitluk.

Načelnici svih resornih odjela su u okviru radnog povjerenstva formirali su povjerenstvo od 21 člana kao okosnicu za stvaranje četiri radne grupe koje će u suradnji s REDAH-om, kao neposrednim koordinatorom i savjetnikom GTZ-a, u zadanom roku uspješno predstaviti konačni dokument strategije razvitka općine čitluk.

Iduća radionica je predviđena krajem sljedećeg mjeseca, na kojoj bi se predstavila socioekonomska analiza općine čitluk, a prezentacija konačnog dokumenta predviđena je za ožujak 2008. godine.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO