PCM radionica u Bileći

REDAH je, u sklopu novog ciklusa PCM radionica na temu ''Izrada projektnog prijedloga'', održao PCM radionicu u prostorijama novog doma JNA u Bileći u utorak, 11.12.2007. godine. Radionica je organizovana za općinske projektne timove iz istočne Hercegovine.

Ovo je bila druga radionica u okviru navedenog ciklusa. Prva radionica je održana u Mostaru 4.12.2007. godine a treca i posljednja radionica održati će se sutra, 14.12.2007. godine u hotelu Park u Livnu. Radionice su namijenjene projektnim timovima iz općinskih administracija svih općina u Hercegovini i predstavljaju završni krug ciklusa radionica koje je REDAH započeo krajem prošle godine, realizujući tako svoj ''Program izgradnje kapaciteta u pisanju i provedbi projekata u regiji Hercegovina''. Cilj REDAH-a je, da kroz realizaciju ovog Programa'', pomogne općinama i cijeloj regiji, kako bi bili što spremniji iskoristiti dostupna sredstva iz fondova Evropske Unije, koji BiH stoje na raspolaganju. Po završetku ovog posljednjeg kruga radionica REDAH će organizirati dodjelu diploma o odslušanim radionicama za pisanje i provedbu projekata za članove svih općinskih projektnih timova koji su prisustvovali radionicama.pcmˍbileca


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO