Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu održao je terenska predavanja Škole zadrugarstva u Drvaru

U sklopu Projekta Škole zadrugarstva Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu održao je terensko predavanje u Drvaru 11.11. 2008. godine.

Predavanje je organizirano u saradnji sa opæinom Drvar i u dogovoru sa razvojnom agencijom ARDA.

Na predavanju je bilo prisutno ukupno 21 osoba.

Tom prilikom su predstavljene osnovne informacije o zadrugarstvu, principi zadrugarstva, ciljevi i uloga zadruga u ukupnoj poljoprivrednoj infrastrukturi, moguænosti uspostave zadruga, prava i obaveze zadrugara, način rukovoðenja u zadrugama, te osnovne funkcije skupštine, upravnog i nadzornog odbora, te direktora.

Učesnicima je vlastita iskustva oko osnivanja zadruge „Bioprodukt", te svih njezinih aktivnosti prenio gospodin Esad Količiæ, koji je i odgovarao na pitanja učesnika.

Nakon toga æe se organizovati sljedeæi ciklus predavanja za grupe poljoprivrednika koje se žele registrirati. U sklopu toga ce biti održano predavanja o strateškom planiranju i motivima i ciljevima udruživanja, te procesu registracije  i potrebnoj dokumentaciji.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivica Sivriæ, voditelj projekta CRRP, br. tel: 036 480 936, e-mail adresa: [email protected].

skolaˍzadrugarstva1-1111


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.