POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI IZMEđU REDAH-a I HERAG-a

POSUŠJE  -  Jučer je u Posušju potpisan sporazum o poslovnoj suradnji između Regionalne razvojne agencije za Hercegovionu REDAH i Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke HERAG. Sporazum su potpisali direktor REDAH-a gosp. Ivan Jurilj i ravnatelj HERAG-a gosp. Milivoj Herceg. 

Sporazum je potpisan kao dio zajedničkih nastojanja ovih agencija da se ubrza gospodarski razvoj Hercegiovine, te da se kvalitetnije pripreme za korištenje europskih fondova i provedbu razvojnih projekata od zajedničkog interesa. Poslovna suradnja će se odvijati kroz razmjenu informacija, zajedničkog nastupa, zajedničke realizacije projekata, kao i u drugim oblicima suradnje koji predstavljaju zajednički cilj ili interes.

U sklopu ovog sporazuma već je pokrenuta i prva konkretna suradnje između ove dvije agencije, te je nakon potpisivanja sporazuma u prostorijama općine Posušje organiziran stručni dvodnevni seminar o europskim fondovima, te o pripremi i pisanju projekata za predstojeće natječaje za programe prekogranične suradnje u okviru IPA. Seminar je organiziran za predstavnike općina Županije Zapandohercegovačke , te predstavnike resornih ministarstva ove županije. Seminar je organiziran s ciljem praktične pripreme ovih institucija za prijavu projekata na programe prekogranične suradnje Hrvatska-BiH, BiH-Crna Gora, te Jadranski program prekogranične suradnje. Tijekom seminara identificirano je nekoliko proejktnih ideja koje će se tijekom seminara razrađivati i pripremati za natječaje.

Ova aktivnost je tek prva u nizu aktivnosti koje se planiraju pokrenuti između ove dvije agencije i općina Hercegovine u okviru ovog sporazuma. Također se očekuje i konkretnija suradnja na projektu Vaučer sheme za poslovno savjetovanje i treninge koji prvodi REDAH, a s ciljem aktivnijeg uključivanja županije u ovaj projekt putem kojega se pruža potpora obrtnicima i malim i srednjim poduzećima u korištenju konzultantskih usluga i treninga.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.