CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU ZAVRŠIO JE SA PRVIM KRUGOM PREDAVANJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) je u periodu od 03.12.2008. godine do 12.12.2008. godine organizirao ukupno 13 stručnih terenskih predavanja za poljoprivrednike. Ova predavanja su bila namjenjena korisnicima IOM programa demobiliziranih vojnika sa područja Hercegovine, kao i drugim zainteresiranim poljoprivrednicima.

Predavanja su se uglavnom odnosila na teme iz oblasti voæarstva, vinogradarstva i povrtlarstva i to po područjima koja karakteriziraju odreðene voæne (povrtne) kulture.

Iz oblasti povrtlarstva, na temu „Proizvodnja povræa u zaštiæenim prostorima", održana su predavanja u Trebinju i čapljini.

Predavanja iz oblasti povrtlarstva na temu „Tehnologija uzgoja glavnih povrtnih kultura na otvorenom", održana su u Bileæi, Širokom Brijegu, Tomislavgradu i Nevesinju.

Predavanja iz oblasti voæarstva na temu „Agrotehničke mjere u voænjaku u jesen", održana su u Konjicu, Mostaru, Nevesinju, Posušju i Trebinju.

Predavanja iz oblasti vinogradarstva na temu „Agrotehničke mjere u vinogradu i radovi u vinskom podrumu u jesen", održana su u Trebinju i Mostaru.

Velika posjeæenost predavanjima je znak da poljoprivrednici žele pratiti i usvajati nova saznanja u poljoprivrednoj proizvodnji, te implementirati nove tehnologije kao nužan faktor proizvodnje koji stvara konkurentniji proizvod.

Po ugovoru koji je potpisan izmeðu REDAH-a i IOM-a ova predavanja bi se trebala okončati do početka travnja 2009. godine sa temama iz oblasti povrtlarstva, voæarstva, vinogradarstva, stočarstva, pčelarstva i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom.

Plan buduæih terenskih predavanja biti æe objavljen na službenim stranicama REDAH-a.

crrpˍpredavanja


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.