Predstavnici REDAH-a i općina dobili međunarodni certifikat za internog auditora

MOSTAR - U organizaciji REDAH-ovog projekta ''Vaučer shema treninga i savjetovanja'' 19 i 20. listopada organiziran je Seminar za Internog Auditora koji će osigurati poboljšanje stručnosti rada u administraciji i u tehnikama savjetovanja u poslovanju.

Seminar je osmišljen za uposlene u organizacijama i institucijama koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju i implementaciji zahtjeva ISO 9001:2008. Njegov cilj je efikasna obuka osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom te osposobljavanja za provođenje internih audita. Posebno je namijenjen osobama koje upravljaju i vode Tim za kvalitetu.

Seminar je pružio osnovna znanja o najvažnijim elementima sustava kvalitete prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008. Polaznicima je dao dovoljno informacija, znanja i vještina kako bi se mogli aktivno uključiti u uspostavu sustava kvalitete kao i u interne prosudbe sustava kao jednog od ključnih elemenata norme.

Svi polaznici seminara su nakon provjere znanja testom dobili međunarodni certifikat DNV-a o osposobljenosti za internog auditora te certifikat izvođača seminara. Ovi certifikati mogu poslužiti kao polazna osnova za dalje usavršavanje na ovom području.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.