PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIčNE SURADNJE 2007-2013

U petak 30.05.2008 sa početkom u 11 sati   Regionalna razvojna Agencija REDAH u suradnji sa  Direkcijom za Europske integracije  BIH  u Hotelu Stela je održala prezentaciju Programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013 . Glavni moderator na ovom skupu je bila G-đica Bojana Slijepčević predstavnica  Zajedničkog tehničkog tajništva koji se nalazi u gradu L'Aquila  u Italiji.

Instrument pred pristupne pomoći IPA ( Pre Acession assistance ) je novi  instrument pred  pristupne pomoći za razdoblje 2007-2013 koji zamjenjuje sve dosadašnje programe  CARDS, PHARE; ISPA i SEPARD: Program IPA je uspostavljen uredbom vijeća Europe  i trajat će prema planu 7 godina.Program prekogranične suradnje obuhvaća prihvatljivo područje iz zemalja članica (Italija,Slovenija, Grčka ) te područje zemalja kandidata ( Hrvatska,BiH, Crna Gora,Albanija i Srbija ) a okvirni proračun ovog programa  je 209 miliona €.

 Programi prekogranične suradnje su namijenjeni za pomoć i promociju prekogranične suradnje van granica EU i fokusirani si za promoviranje održivog socio ekonomskog razvoja . Programi koji se nude  imaju cilj da se smanje razlike u stopi razvijenosti  izvan  regije  koju pokriva  EU .

Djelujući na   lokalnoj razini programi prekogranične suradnje pomažu lokalnom stanovništvu sa obje strane granice da riješe pitanja od zajedničkog interesa.

Provodeći programe na lokalnoj i regionalnoj razini stvaraju se dugoročni osobni kontakti između zajednica što predstavlja temelj za dalju suradnju i razvoj.

Kroz proces  identificiranja projekata ,prijavljivanja sredstava kao i kroz proces  realizacije projekata partneri iz BIH   zajedno sa susjedima   stječu dragocjeno iskustvo u korištenju fondova iz EU.

Ova prezentacija je bila idealna prilika da se vide praktični primjeri o korištenju ovih fondova jer je G-đa Ivana Marić ispred gradske uprave Mostar i Gosp. Stanko Buha ispred NVO Solidarnost za Jug   pojasnili njihova iskustva tokom apliciranja i provedbe ovog programa a ispred Direkcije za Europske Integracije g-đica Nada Bojanić  u  koordinaciji sa direktorom REDAH-a  gosp. Ivanom Juriljom  predočila tehničke detalje vezanom za ovaj program.

Goran Grbešić

ipaˍneum

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.