PRVI FORUM ZA TRAŽENJE PARTNERA U OKVIRU PREKOGRANIčNE SURADNJE

Jučer je u Neumu u organizaciji Direkcije za Europske integracije i Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH, a uz potporu projekta Potpore BiH u sudjelovanju u programima prekogranične suradnje EU CORIN, održan prvi „Forum za traženje partnera za program prekogranične suradnje Hrvatska Bosna i Hercegovine". Na forumu je bilo prisutno više od  150 predstavnika općina, županija, komora, nevladinih organizacija, razvojnih agencija, poduzetnika kako iz Hercegovine tako i iz Hrvatske.

Naime, prekogranična suradnja je sastavni dio regionalne politike Europske unije s ciljem unaprjeđenja regionalne gospodarske politike  i smanjenja razvijenosti između određenih regija. Prekogranična suradnja je jedna od komponenti novog  financijskog instrumenta za predpristupnu pomoć, poznatijeg pod nazivom IPA, koji predviđenog za period 2007-2013. Realizacija i sudjelovanje u ovim programima je veliki korak napretka Bosne i Hercegovine u Europsku uniji.

Prekogranična suradnja ima za cilj promociju održivog gospodarskog i socijalnog razvoja  pograničnih područja  koji dotiču zaštitu životne sredine,  zaštite i očuvanja  prirodne baštine  i da  se  umanji  negativan utjecaj granica na ujednačen gospodarski i socijalni razvoj pograničnih područja.

Uvodnu riječ je dala gđica. Nada Bojanić, šefica odjela za prekograničnu suradnju u DEI-u, a ispred Republike Hrvatske uvodnu riječ je dala gđica.  Nevena Tutavac, predstavnica Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva. O sadržaju i važnosti ovog programa ispred projekta EU CORINA je rekla gđa. Božena Bohm  dok je g. Ivan Jurilj, direktor REDAH-a naglasio  važnost  i značaj ovog programa za zajedničku suradnju između Hercegovine i Dalmacije.

Fokus ovog foruma je izravna komunikacija između potencijalnih partnera s bje strane granice. Ovaj forum je bila idealna prilika da se svi sudionici predstave, kako svoju organizaciju ili instituciju tako i da predstave svoje projektne ideje, te da uspostave partnerstvo na zajedničkim projektima

Pravo sudjelovanju u ovom program imaju subjekti iz javnog sektora, neprofitne udruge, školske institucije na svim razinama, fondacije  i druge institucije  uz obvezu da uvjet projekta treba biti od prekograničnog značaja i da uključuje partnere s obje strane granice.

grupnaˍcbc


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.