REDAH i CRRP partneri u provedbi projekta u sklopu TEMPUS IV

Projekt „Sirenje ruralne mreže Zapadnog Balkana" u kojem je REDAH, preko svog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu CRRP partner, je odobren i uskoro će početi provedba projekta kroz reformu nastave (WBREN,Western Balkan Rural Extesion Network through Curriculum Reform).

 

U ovom projektu ukupno sudjeluju 4 fakulteta iz Engleske, Finske, Holandije i češke,kao i 4 fakulteta  i 8 neakademskih organizacija iz BiH, Srbije, Makedonije i Albanije. Iz BiH od fakulteta su Poljoprivredni fakulteti iz Banja Luke i Sarajeva, te Agencija za kooperaciju, edukaciju i razvoj iz Banjaluke i Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu pri REDAH-u.

Glavni cilj projekta je da putem treninga,razvoja i provedbe ruralnih programa poboljša nastavu i obrazovanje u području ruralnog razvoja i to na  2 načina: putem formalnog i neformalnog obrazovanja u ovom području.

Aktivnosti ce se odvijati u 4 područja

1.Stvaranje programa modula za treninge  za ruralni razvoj koji je namijenjen ne akademskim organizacijama, a rezultat će biti edukacija 12 trenera (po 3 u svakoj zemlji) i 60 polaznika (po 15 u svakoj zemlji)

2.Specijalizacija u Ruralnom razvoju je program s aktivnostima kojima bi se na  poljoprivrednim fakultetima poboljšala nastava u  namijenjena poljoprivrednim fakultetima, a rezultat će biti dodatna edukacija za 12 profesora (3 u svakoj zemlji)  i 80 studenata (po 20 u svakoj zemlji).

3.Centra za ruralno savjetovanje, osnovali bi se centri u ovim zemljama,obučili  uposlenici i nabavila potrebna oprema. U sklopu Centra bis e nastavila dalja edukacija svih aktera u ruralnom razvoju.

4.Mreza centara za ruralno savjetovanje Zapadnog Balkana ima za cilj umrežavanje i usklađivanje aktivnosti novoosnovanih centara.

Projekt će trajati 3 godine i ukupna vrijednost projekta je 1.128,936 eura, a nositelj projekta je Sveučilište Reading iz Velike Britanije,a financiran je od strane EC.

Sudjelovanjem u ovom projektu uposleni u CRRP će se dodatno educirati i steci sposobnosti da prenesu to znanje i iskustvo na ostale udionike u ruralnom razvoju u BiH: predstavnicima općina, županija, entiteta, zadruga, udruženja, poduzeća koja sudjeluju u planiranju i provedbi ruralnog razvoja.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.