CRRP održao terenska predavanja Škole zadrugarstva u Konjicu i Mostaru

U sklopu Projekta Škole zadrugarstva Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu održao je terenska predavanja u Konjicu 29.08.08 i u Mostaru 01.09. 2008. godine.

Predavanja su bila namjenjena učesnicima sa područja 8 opæina Hercegovine,  sa ukupno 32 prisutna.

Tom prilikom su predstavljene osnovne informacije o zadrugarstvu, principi zadrugarstva, ciljevi i uloga zadruga u ukupnoj poljoprivrednoj infrastrukturi, moguænosti uspostave zadruga, prava i obaveze zadrugara, način rukovoðenja u zadrugama, te osnovne funkcije skupštine, upravnog i nadzornog odbora, te direktora. Učesnicima je vlastita iskustva oko osnivanja zadruge „Bioprodukt" , te svih njenih aktivnosti prenio gospodin Esad Količiæ, koji je i odgovarao na pitanja učesnika.

Posljednje predavanje u ovom ciklusu æe biti u Nevesinju 04.09.2008. godine. Nakon toga æe se organizovati sljedeæi ciklus predavanja  za pojedince ili grupe koje se zele registrirati. U sklopu toga æe biti održan niz predavanja o strateškom planiranju i motivima i ciljevima udruživanja, te procesu registracije i potrebnoj dokumentaciji.

Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu i dalje poziva pojedince ili grupe poljoprivrednih proizvoðača da se prijave na ova predavanja, direktno u Centar ili u svojoj opæini, predstavnicima odjeljenja za privredu/gospodarstvo, ili poljoprivredu.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivica Sivriæ, voditelj projekta CRRP, br. tel: 036 480 936, e-mail adresa: [email protected].skola1


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.