REDAH ORGANIZIRAO RADIONICU „UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA“ ZA PREDSTAVNIKE MALIH I SREDNJIH PODUZE

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu - REDAH u sklopu projekta ''Vaučer shema treninga i savjetovanja'' organizira je radionicu ''Upravljanje ljudskim resursima'' za predstavnike malih i srednjih poduzeća kao i potencijalne poduzetnike.

Radionica je održana u Mostaru 20.11.2009.(petak),u prostorijama REDAH-ovog Centra za ruralni razvoj na Buni, a radionicu je vodila Aida Dolić, Direktorica kompanije TCC (Training Consulting Coaching).

Predmet radionice bili su: uloga menadžera, upravljanje vs razvoj ljudskih resursa,  značaj ljudskog resursa, oblasti upravljanja, kako upravljati promjenama…

Polaznicima je omogućen pregled učinkovitog pristupa upravljanja ljudskim resursima.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO