Suradnja sa lokalnim zajednicama (općinama,gradovima i županijama)

-    Program izgradnje i jačanja kapaciteta za pisanje i provedbu projekata u jedinicama lokalne samouprave u Hercegovini
-    Praktična škola regionalnog razvoja (strateško planiranje, PCM, Traženje informacija (EU fondovi)
-    Pružanje smjernica i pomoć u izradi strategija razvoja jedinicama lokalne samouprave u Hercegovini
-    Stručna pomoć u pisanju i provedbi projekata jedinicama lokalne samouprave u Hercegovini
-    Jačanje kapaciteta za provedbu programa prekogranične suradnje
-    Projekti održivog povratka u općinama Čapljina, Stolac i Berkovići
-    Projekt održivog povratka u Mostaru (SUTRA I, SUTRA II i SUTRA PLOD)
-    Projekt održivog povratka u općini Konjic
-    Prenošenje metode LEADER za ruralni razvitak i diversifikaciju namijenjenog skupinama općina
-    Analiza administrativnih kapaciteta općina Hercegovine


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.