Trebinje, održan sastanak regionalnog odbora za turizam

U Hotelu Platani u Trebinju je 10.12.2011 je održan III sastanak Regionalnog odbora za turizam u sklopu CREDO Hercegovina projekta koji provodi Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), a financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvitak – Sida.

Gospodin Stjepan  Primorac,predsjednik Regionalnog odbora je  otvorio sastanak,a članovima su se obratili i domaćin Vlado Ružić je predstavio  Hotel Platanii njegove kapacitete ,te se osvrnuo na proteklu sezonu. Predstavnica TO Trebinje je predstavila turističke potencijale opštine i istočnog dijela Hercegovine,kao i  Turistički informativni centar  kojeg su članovi odbora i posjetili.

Nadalje, na sastanku je lokalni ekspert članovima odbora predstavio zaključke sa studijske posjete iz Istre,te se zajednički počelo na radu izrade analize lanca vrijednosti i Gap analize pomoću kojih će odbor izraziti probleme sektora. Pomoću izrađenih barometara i upitnika odbor i lokalni ekspert kreću u izradu ove dvije analize koje će pokazati probleme sektora, kao jednog od najdinamičnijih sektora u Hercegovini, iz čega će proizići akcijski plan sa smjernicama za rješavanje pojedinih problema.

Termin za naredni sastanak je okvirno u drugoj polovini  januara 2012 u Mostaru,do kada ce lokalni ekspert pripremiti prvu verziju analize lanaca vrijednosti.

turizam dugi sastanak3


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.