Trebinje - Preduslovi za lokalni ekonomski razvoj/strateško planiranje u organizaciji SNV-a i REDAH-a

U utorak, 20.07.2010. godine, u prostorijama opštine Trebinje održan je teoretski dio 5. radionice za predstavnike 6. općine iz Hercegovine. Radionica je održana u okviru projekta ''Lokalizacija Evropske Unije'', kojeg implementira Holandska agencija za razvoj SNV u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije.

Tema ove radionice je Preduslovi za lokalni ekonomski razvoj / strateško planiranje 1. Predavači su bili g-đa Olivera Tanacković i g-din Samy Hermas, SNV savjetnici.

 

Prezentiran je multi stakeholder process (MSP), metodološki okvir za planiranje lokalnog razvoja i SWOT analiza. Praktični dio radionice će biti održan 31.08.2010. godine u Trebinju.

REDAH je koordinator za implementaciju aktivnosti projekta na području Hercegovine, a općine koje su uključene u projekat iz Hercegovine su: Berkovići, Konjic, Grad Mostar, Neum, Široki Brijeg i Trebinje.

Glavni cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH kroz aktivnije učešće lokalnih zajednica u tom procesu. Projektom će se izgraditi i ojačati kapaciteti općina za njihovo efikasnije sudjelovanje u procesu evropskih integracija. Trajanje projekta je 3 godine.

 

p7200017


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.