Trening u Banjaluci za pružaoce usluga turizma u prirodi -korisnike projekta Via Dinarica

REDAH je 26.11. i 27.11.2021. godine u Banjaluci održao dvodnevnu radionicu za korisnike projekta Via Dinarica-pružaoce usluga turizma u prirodi.
Trening je održan za korisnike sa područja Banja Luke, Bosanskog Petrovca, Mrkonjić Grada, Teslića, Prijedora, Kotor Varoši, Bihaća i Ribnika.

Fokus na treningu je dat na sljedeće teme:
• Kako uključiti lokalnu zajednicu u razvoj turističkog proizvoda.
U okviru ove teme se govorilo o lancu vrijednosti, ali u kontekstu uključenosti svih interesnih grupa, kako onih koje su direktno uključene u lanac po vertikali tako i indirektnih interesnih grupa koja utiču na kreiranje povoljnijeg poslovnog okruženja. U ovom kontekstu posebna pažnja je posvećena značaju svake od interesnih grupa, načinu njihovog uključivanja, uticaju koji imaju ili mogu imati u kreiranju turističke destinacije (lokalna vlast, poslovni sektor, civilni sektor). Obrađeni su elementi važnosti komunikacije i umrežavanja aktera, zajedničkog lobiranja i zagovaranja na bazi relevantnih potreba, sakupljenih analiza i potreba i predloženih rješenja procjena. Učesnici su upoznati sa dobrim praksama, metodama i načinima uključivanja.

• Kako turistima pružiti bolju uslugu.
Ovo je najobuhvatnija i najkompleksnija tema u kojoj su obrađeni svi aspekti turističkih usluga i proizvoda, trenutnih trendova, u zavisnosti od vrste i tipa proizvoda/usluge (smještaj, ishrana/piće, animacija gosta). Objašnjen je pristup ruralnom turizmu u kontekstu novih i savremenih trendova, doživljaja turizma od strane različitih tipova turista i njihovog pristupa konzumaciji usluga i proizvoda u turizmu. Prezentirana su načela savremenog upravljanja u turizmu prilagođenog potrebama tržišta, a u kontekstu održivosti specifičnih vidova turizma u pogledu tipova pružanja usluga i proizvoda, graditeljskih rješenja, diversifikacije itd.

Učesnici radionice su bili predstavnici nacionalnih parkova, seoskih domaćinstava, sportskih udruženja, pružalaca usluga smještaja, udruženja, zadruga koji su svi dio lanca vrijednosti Via Dinarica.

Projekt Via Dinarica implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS).


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.