Trening u Sokocu za korisnike projekta Via Dinarica

REDAH je održao dvodnevni trening u Sokocu za korisnike projekta Via Dinarica-pružaoce usluga turizma u prirodi.
Trening je održan 3.12. i 4.12. 2021. godine za korisnike sa područja Sokoca, Rudog, Sarajeva, Vareša, Ilijaša, Travnika, Višegrada i Rogatice.
Učesnici radionice su bili predstavnici proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja i šumskih plodova, seoskih domaćinstava, planinarskih društava, udruženja ribolovaca, pružalaca usluga smještaja, ugostiteljskih objekata, udruženja pčelara.

 

Obrađene su različite teme bitne za dalji razvoj poslovanja pružalaca usluga turizma u prirodi, a posebno je fokus bio na sljedećim temama:
• Učinkovito komuniciranje turističkih proizvoda – korištenje društvenih medija i digitalnog marketinga.
U okviru ove teme obrađeni su osnovni elementi marketinga sa fokusom na savremeni način komunikacije sa tržištem kroz prepoznatljiv vizualni identitet i korištenje savremenih načina prezentacije, promocije i prodaje putem društvenih mreža i korištenjem digitalnog marketinga. Objašnjen je značaj promotivnih alata i materijala ( dizajn web stranica, tekstova, brošura , fotografija, itd), načina komunikacije putem društvenih mreža, sajmova, raznih drugih događaja. Korisnici su upoznati sa metodama i modelima istraživanja tržišta u cilju kreiranja marketing miksa sa kojim će nastupiti na tržištu. Cilj ove teme je da se korisnici upoznaju sa neminovnošću usvajanja pristupa kreiranja turističkog proizvoda/usluge prilagođenog specifičnim zahtjevima ciljane grupe turista, kao i uvezivanja sa turističkim operatorima, agencijama radi plasmana tog proizvoda.

• Prenos dobre prakse s relevantnih destinacija.
Ova tema je obrađena u interaktivnom dijalogu sa korisnicima s ciljem dobijanja povratnih informacija na koji način su korisnici došli do ideje da se bave baš tim vidom turizma, kakvi su im planovi, na koji način uče, kako su usvajali prakse. U okviru ove teme dati su primjeri dobre i loše prakse, te značaj usvajanju novih praksi, ideja i modela razvoja turističkih proizvoda te neminovnost da turistički djelatnici kontinuirano rastu i razvijaju se u skladu sa novim trendovima. Turizam je jedna od najbrže rastućih i najpropulzivnijih privrednih sektora u BiH i regionu te je u tom kontekstu i razvoj novih proizvoda i usluga neminovnost održavanja konkurentnosti kako na lokalnom tako i na regionalnom tržištu- u tom smislu su prezentovani primjeri dobre prakse relevantni za odabranu grupu korisnika, te su upoznati sa metodama i načinima sakupljanja informacija o takvim primjerima i prilagođavanju vlastitim potrebama.

• Prilagodba novoj eri (post)pandemijskog turizma, uključujući novi pristup pružanju turističkih usluga i upoznavanje sa Smjernicama i protokolima za zdravstvenu zaštitu od COVID-19 u turizmu.
U okviru ove teme korisnici su upoznati sa prilagođavanjem turističkih usluga i proizvoda uslovima poslovanja koji su ograničeni usljed pojave COVID-a. Prezentovane su smjernice i protokoli nadležnih institucija (lokalni, entitetski, državni nivo), kao i međunarodnih organizacija u domenu načina korištenja donatorskih sredstava. Također upoznati su sa principima i modelima kreiranja novih usluga i proizvoda, a na bazi zahtjeva gosta i trenutnih principa i smjernica u ovom sektoru, a u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta poslovanja i održivosti turizma u novoj eri (post)pandemijskog turizma.

Projekt Via Dinarica implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS).


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.