Turizam

-    Priprema i izdavanje serije promotivnog materijala za Hercegovinu
-    Program edukacije u razvoju, poljoprivredi i ruralnom turizmu u Hercegovinu
-    Klasifikacija i standardizacija agroturističkih objekata u Hercegovini
-    Međunarodni dani turizma-Sajam turizma Mostar 2009
-    Međunarodna konferencija o turističkim mogućnostima jadranskog zaleđa
-    Jačanje kapaciteta udionika u ruralnom turizmu u Hercegovini
-    Zaštita i valorizacija tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda od vrijednosti za Hercegovinu
-    Razvoj turizma u južnoj Dalmaciji i graničnim područjima Hercegovine


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO