U Interi održan seminar na temu: “Klasteri kao alat poboljšanja regionalne konkurentnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“

U četvrtak i petak 12 i 13. 09.2013. kroz suradnju REDAH-a i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ u prostorijama Tehnološkog parka INTERA  u Mostaru, održan je seminar na temu: “Klasteri kao alat poboljšanja regionalne konkurentnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“, s naglaskom na Strateško planiranje, financiranje klastera i inovativnost.

Seminar je namijenjen predstavnicima mikro, malih i srednjih poduzeća i obrtnicima. Seminar je također namijenjen predstavnicima javnog sektora (FMRPO, resorna ministarstva HNŽ, agencije HERAG, predstavnicima LINK-a te 23 općine regije Hercegovina) te predstavnicima turističkog klastera Hercegovine i drvnog klastera Hercegovine u osnivanju.
Cilj seminara je bio osposobiti polaznike iz privatnog i javnog sektora u ovladavanju temeljnim znanjima o procesu i koracima  strateškog planiranja klastera, o održivom financiranju klastera i doprinosu uvođenja procesa stalnih inovacija u poslovanju s namjerom ostvarivanja konkurentskih prednosti članica klastera na tržištu. Na taj način sadašnji i potencijalni mali i srednji poduzetnici i obrtnici su imali priliku bolje razumjeti proces strateškog planiranja razvoja klastera kao pretpostavku za udruživanje u klastere, čime su ostvarene pretpostavke za realizaciju klasterskih inicijativa u Hercegovini, što je zacrtano i u strategiji razvoja MSP Hercegovačko-Neretvanske županije. Nadalje, cilj je bio isto tako i ojačati kapacitete REDAH-a, partnera GIZ-a na ovom projektu i na taj način osigurati primjenu naučenog u praksi te osigurati princip održivosti.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.