U Mostaru održana dvodnevna radionica o HACCP-u

23. i 24. veljače 2012.godine u prostorijama REDAH-ovog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu u Mostaru je održana radionica na temu „Osnovni HACCP trening program“. Radionicu je organizirao REDAH u suradnji sa Projektom „Razvoj regulatorne infrastrukture za sigurnost i kvalitet hrane“ koji se provodi pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomkih odnosa BiH, a financirana od Švedske razvojne agencije - Sida. 

Na radionici su uzeli učešće predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ,  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, te predstavnici veterinarskih stanica iz Hercegovine.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa Osnovnim principima HACCP-a , zatim općeprihvaćenim globalnim principima sigurnosti hrane, međunarodnim zahtjevima za uspostavom nacionalnih sustava sigurnosti hrane koji se nameću kao preduvjet  prometovanju poljoprivredno prehrambenih proizvoda.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.