U okviru projekta CREDO Hercegovina održan prvi sastanak regionalnog odbora za turizam

Prvi sastanak regionalnog odbora za sektor turizma održan je  u petak 30.09.2011 u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu na Buni. Ovo je posljednji od 5 sastanaka koji su održani  u okviru projekta „Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina“, koji provodi Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), a financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvitak – Sida.

Naime, u okviru ovog projekta izabrano je pet najdinamičnijih sektora u Hercegovini: metal, proizvodnja sira, plastika, turizam i informacijsko-komunikacijske tehnologije, na koje će se projekt fokusirati u sljedeće dvije godine. Za svaki od sektora formiran je sektorski odbor sastavljen od vlasnika ili menadžera malih i srednjih tvrtki iz tih sektora, s ciljem identifikacije problema, izazova u lancu vrijednosti svakog pojedinog sektora, te iznalaženja načina za njihovo rješavanje. Zaključci ovih sastanaka, poslužit će za identifikaciju problema unutar sektora, koji će se uz potporu lokalnih stručnjaka artikulirati pomoću alata kao što su gap analiza i analiza lanca vrijednosti što će rezultirati izradom akcijskog plana sa smjernicama za rješavanje pojedinih problema.

Na sastanku u petak članovima odbora za turizam prezentirana je metodologija rada sektorskih odbora u iduće dvije godine, te se također razgovaralo o aktualnoj problematici i stanju u ovim sektorima,također je  predstavljen i ekspert za ovaj sektor,koji ce prikupljati podatke ,analizirati ih i pripremati potrebnu dokumentaciju.

U raspravi je zaključeno da su nedostatak komunikacije i suradnje, kao i snage turističkog proizvoda, glavni izazovi sektora.  Prisutni su se složili da je kreiranje “branda” Hercegovina zajedničkim nastojanjem put ka osnaživanju Hercegovine kao turističke destinacije, te je istaknuta važnost geografskog položaja odnosno blizine Hrvatske kao poluge koju treba koristiti na etabliranju hercegovačkog turističkog proizvoda.

Na kraju su se  članovi odbora dogovorili o aktivnostima koje treba poduzeti do sljedećeg sastanka koji je planiran u drugoj polovini oktobra 2011.

turizam2

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.