U REDAH-u započeo petodnevni seminar na temu "HACCP sustav i njegova implementacija" za zvanje: " HACCP Menadžer"

Danas 11.03.2010. godine, u prostorijama REDAH-ovog Centra za ruralni razvitak i poljoprivredu na Buni, započeo je petodnevni seminar na temu "HACCP sustav i njegova implementacija" za zvanje: " HACCP Menadžer", koji se provodi u suradnji sa konzultantskom kućom Bio-Base d.o.o. Sarajevo.

Seminar ima za cilj osposobiti polaznike kao savjetnike da mogu samostalno implementirati, održavati i unapređivati sustav upravljanja zdravstvenom sigurnosti hrane u svojim tvrtkama kao i u svom profesionalnom radu. Zvanje je primjenjivo u implementaciji i održavanju HACCP sustava koji je postao zakonska obveza a čijom se implementacijom ispunjavaju i inspekcijski zahtjevi.Na seminaru je prisutno 17 učesnika koji dolaze iz javnog (Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi; Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Fakulteta) i privatnog sektora (Hoteljerstva; Prehrambene industrije; Mljekara, i sl.). Uglavnom su to: veterinari, agronomi, kemijski inženjeri, inženjeri prehrambene tehnologije, marketinški stručnjaci i sl.

Bitno je naglasiti da REDAH-ov Centar subvencionira seminar sa 450,00 KM po polazniku, te da nakon uspješno odslušanog seminara polaznici dobijaju međunarodni TÜV certifikat za zvanje "HACCP Menadžer".

 

 

 

 

haccp1

 

 

 

 

 

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.