Upravljanje projektima

REDAH priprema i provodi planove i projekte od značaja za regiju, te pruža pomoć lokalnim i regionalnim partnerima, organizacijama i institucijama u osmišljavanju, pripremi i provedbi njihovih razvojnih projekata.
REDAH je akreditiran od strane Izaslanstva Europske komisije u BIH da obavlja nadgledanje projekata koji se provode u regiji Hercegovina, a financirani su iz sredstava Europske komisije, čime se osigurava da se projekti provode u skladu s predviđenim procedurama i zahtjevima.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.