Urađen prvi ''Barometar lokalnog poslovnog okruženja''

 

U sklopu aktualne provedbe projekta Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Hercegovini - CREDO Herzegovina REDAH prikuplja podatke i radi analizu poslovnog okruženja u Hercegovini.

U tom smislu je izrađen dokument ''Barometar lokalnog poslovnog okruženja'', koji predstavlja analizu podataka u općinama koje su ključne za njihov lokalni ekonomski razvoj. Barometar je urađen na osnovu prikpupljenih podataka u 21 općini u Hercegovini iz oba entiteta i obuhvata 10 aspekata lokalnog ekonomskog razvoja.

Ovaj dokument bi trebao služiti organima vlasti na svim nivoima i ostalim zainteresiranim stranama da imaju kontinuirano praćenje situacije i tendencija u poslovnom okruženja općina kako bi mogli raditi na planiranju i poduzimanju konkretnih akcija podrške općinama.

REDAH će nastaviti kontinuirano praćenje lokalnog poslovnog okruženja u Hercegovini, te je planirano da svakih 6 mjeseci objavljuje ažurirani ''Barometar lokalnog poslovnog okruženja''.

Barometar lokalnog poslovnog okruženja možete preuzeti ovdje.

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.